top of page
Search
  • Writer's pictureAndrej Mežan

Grajski oktet z novo zgoščenko


Grajski oktet je izdal svojo drugo zgoščenko ob 10 letnici delovanja. Skupina je bila ustanovljena leta 2005, vodi pa jo Peter Pirnat, lastnik gradu Tuštanj, v katerem ima oktet tudi redne vaje. V zadnjih nekaj meseceh je Grajski oktet pridno senaml material za novo zgoščenko, na kateri pa se nahaja malo drugačen asortiman od klasičnega oktetovskega. Poslušalci bodo lahko uživali ob zvokih dalmatinskih pesmi, modernih priredb slovenskih popularnih pesmi, prelepih Slakovih melodij ter nenazadnje tudi kakšne črnske duhovne pesmi. Snemanje, zvokovna obdelava materiala, grafično oblikovanje ter tudi tisk zgoščenk je bil v celoti izveden v Studiu Mars. Prijetno poslušanje !


7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page